U Kazahstanu realizovano 2,1 MW postrojenje sa DIVE-Turbinama

April 2020
DIVE-Turbine_Darkhan_05.jpg

Na jugu Kazahstana, je prva DIVE-Turbina sa snagom od 2,1 MW, u martu 2020. godine spojena na električnu mrežu. Hidroelektrana Darkhan, na rijeci Keles je novogradnja, te su dvije DIVE-Turbine ugrađene u istu. Zbog krize izazvane koronavirusom, do sada je ugrađena samo jedna turbina koja je spojenja na električnu mrežu. Druga turbina, će što prije bude moguće, biti spojena na električnu mrežu.

DIVE Turbinen GmbH & Co. KG je sretna, da je nakon dvije godine gradnje, uspješno puštena jedna DIVE-Turbina u pogon u Kazahstanu. Zbog performansi ugrađenih turbina, navedeni projekat je izuzetno bitna referenca za DIVE Turbinen GmbH & Co. KG, a također i za kazahstanskog regionalnog  isporučioca energije, sa obnovljivim izvorima energije.

 Ukupno 41 DIVE-Turbina je širom svijeta u pogonu. Zbog jednostavne mehanike DIVE-Turbine, istu nije potrebno na licu mjesta nadgledati. Sve turbine se nadgledaju pomoću daljinskog upavljanja i po potrebi budu pokrenute određene mjere na licu mjesta. Dizajn DIVE-Turbine, kao čvrtsa turbinsko-generatorska jedinica, omogućuje transport i ugradnju čak i u regijama sa slabom infrastrukturom, na primjer na kanalim koji su namjenjeni za navodnjavanje ili u ribnjacima.

  Turbine ugrađene u Kazahstanu, imaju snagu 2,15 MW pri visinskom padu 15 m. Prečnik turbine iznosi skoro 4 m pri težini od 23 tone. Turbine su montirane i u potpunosti testirane u Amorbachu u Njemačkoj, te potom transportovane kamionom u Kazahstan. Pomoću krana su na licu mjesta turbine ugrađene i ožičene. Generator se nalazi ispod vode. Iznad nivoa vode je jedino vidljiv transportni kontejner, u kojem je smješteno električno postrojenje hidroelektrane. Projekat je realizovan u saradnji sa francuskom firmom 2EI Industries.

Galerija slika Darkhan

loading