Dva nova videa DIVE-hidroelektrana

Maj 2017

Na jugu Francuske, rijeci Ariege je 2014. godine izvršena modernizacija hidroelektrane Crampagna. Postupkom modernizacije je u navedeno postrojenje ugrađena DIVE-Turbina, instalirane snage 540kW. Ranije je u ovoj hidroelektrani bila instalirana Rohr-turbina. U januaru 2015. godine je postrojenje Crampagna uspješno pušteno u pogon. U hidroelektrani Las Rives je u novembru 2015. godine ugrađena prva DIVE-Turbina sa konstantnim brojem obrtaja i instaliranom snagom 400kW. Ovo postrojenje je takođe izgrađeno i pušteno u pogon na rijeci Ariege, u Francuskoj.

Hidroelektrana Crampagna

Hidroelektrana Las Rives

loading