Ugradnja dosad najveće DIVE-Turbine u Francuskoj

Maj 2018

U četvrtak, 19. aprila,  DIVE-Turbina, sa dosad najvećim prečnikom rotora stigla je na svoje odredište u Claredent, u malu hidroelektranu na rijeci Corrèze u Francuskoj. 

Ukupno 4 dana je trajao specijalni transport DIVE-Turbine, koja je prethodno montirana u proizvodnom pogonu u Amorbachu, sa prečnikom turbinsko-generatorske jedinice 4 m i ukupnom težinom 20 tona.  

Ugradnju DIVE-Turbine u hidroelektranu su u zajedničkoj saradnji izveli monteri i vozači dizalica, te je ugradnji prisustovala novinarska ekipa. Samo nekoliko sati je bilo potrebno za ugradnju DIVE-Turbine.

Navedena turbina je u sklopu modernizacije hidroelektrane zamjenila staru turbinu. Prilikom modernizacije se posebna pažnja morala obratiti ekološkim zahtjevima za gradnju hidroelektrane. Osim „fishfriendly“ DIVE-Turbine, sa rotorom koji sadrži samo tri lopatice,  ugrađena je i „fishfriendly“ fina rešetka sa čistačem rešetke.

Instalirana snaga turbine iznosi 310 kW pri visinskom padu 2,14m.

Hidroelektrana će u toku 2018. godine biti puštena u pogon. 

 

DIVE-Turbine_Claredent_Transport.png

Prethodno montirana DIVE-Turbine prije polaska u Francusku.

DIVE-Turbine_Claredent_Installation_1.png

Claredent, Francuska: turbinsko-generatorska jedinica je zbog ugradnje odvojena od sprovodnog aprata.

 

DIVE-Turbine_Claredent_Installation_2.png DIVE-Turbine_Claredent_Installation_3.png

Fishfriendly DIVE-Turbine, sa rotorom koji sadrži samo tri opatice. Desno je prikazana turbia neposredno prije ugradnje.

 

 

loading