Hidroelektrana La Louge puštena u pogon

Februar 2021

Krajem 2020. godine je hidroelektrana La Louge priključena na električnu mrežu. Elektrana ima instalirani kapacitet 170kW na visini pada 4,30m. Svojim kompaktnim dizajnom, radi se o projektu svjetionika u smislu minimalne veličine postrojenja, te njegovog niskog uticaja na okoliš. Retrofit istorijske elektrane, omogućuje pogon iste u narednih 100 godina. U sklopu modernizacije hidroelektrane se posebna pažnja obratila na kompatibilnost hidroelektrane sa ribama, te su optimizirani uspon i spust za ribe. Uprkos poplavi koja je vladala početkom godine, dostupnost elektrana do sada iznosi 99,7%.

La Louge

loading