"Fish friendly" hidroelektrane

 

  • Propelerna turbina sa čvrstim lopaticama - bez procjepa
  • Za "fish friendly" hidroelektrane je moguća izvedba rotora turbine sa samo tri lopatice
  • Moguća prilagodba broja obrtaja
  • Specifična analiza i dizajn lokacije
loading