Retrofit „Camelback“ postrojenja

DIVE-Turbine_Mancioux_EDF_01.480x0-aspect.jpg

Zbog kompaktnog dizajna, DIVE-Turbine su optimalno rješenje za retrofit „Camelback“ postrojenja:

  • nije potrebna modifikacija postojeće građevine
  • samo jedno sučelje sa postojećom građevinom: konus difuzora
  • iskustvo i znanje sa teško dostupnim i neoptimalnim građevinama postojećih “Camelback” postrojenja: u pravilu, nije moguće umetnuti nove turbine u postojeća “Camelback” postrojenja. Sa DIVE-tehnologijom možemo ponuditi uske konstrukcije turbina, te prilagođene simulacije protoka, kako bi održali postojeću građevinu bez gubitaka
  • minimalne vibracije i buka
  • visoka efikasnosti pri djelomičnom i punom opterećenju.
loading