Kanali za navodnjavanje

 

  • Jednostavna instalacija - samo jedno priključno mjesto sa građevinom
  • Izvedena hidroelektrana sa otvorenim kanalom ili sa tlačnim cjevovodom
loading