Postrojenja koja koriste višak vode / ekološki minimum i postrojenja za dotaciju vode

  • Pri konstantnom protoku se primjenjuje turbina sa jednostrukom regulacijom
  • "Fish friendly" turbina
  • Voda koja iz difuzora turbine izlazi, je moguće koristiti za navođenje riba prema prolazu predviđen za iste
loading