Postrojenja sa malim visinskim padom

 

  • Individualna prilagodba prečnika rotora
  • Visok  stepen iskorištenja pri djelomičnom opterećenju
  • Zahvaljujući prilagodbi broja obrtaja moguć je rad turbine i pri 10% protoka vode
  • Sigurna pri poplavama
loading